W jaki sposób wykorzystać sekcje, gdy powstaje praca magisterska?

Wciąż stanowić spójną całość

Przy redagowaniu pracy zaliczeniowej często zachodzi konieczność wykorzystania sekcji. To prosty i wygodny sposób na podzielenie tekstu na fragmenty, które będą formatowane w różny sposób. Wciąż będą stanowiły one spójną całość, jednak będą wydzielone w tekście.

Symbol rozdzielania sekcji

W celu podzielenia dokumenty na sekcje, należy wstawić w wybranych miejscach tekstu tzw. znak podziału sekcji. Można to zrobić poprzez kartę Wstawianie. W sekcji Strony odszukujemy Podział strony, zakładkę Układ strony, a następnie Ustawienia. Cztery ostatnie polecenia dotyczą podziału sekcji.

Opcja ciągły umożliwia finisz sekcji

Zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się pierwsze dwa z nich : Następna strona i Ciągły. Jeśli wybierzemy opcję Następna strona, sekcja zostanie zakończona w miejscu, którym obecnie znajduje się kursor, a następna zostanie rozpoczęta od nowej strony. Opcja Ciągły pozwala na zakończenie sekcji i rozpoczęcie kolejnej bezpośrednio pod nią.

Wspaniałym przykładem tu praca

Kiedy sekcje mogą okazać się przydatne? Chociażby wtedy, gdy chcemy, by numer strony nie był wyświetlany na każdej stronie. Doskonałym przykładem może tu być praca magisterska, która nie powinna mieć numeru strony na stronie z dedykacją. Posłużenie się sekcjami pozwala bardzo łatwo osiągnąć taki efekt.

Tworzenie osobnego dokumentu stronami odmiennej orientacji

Sekcje sprawdzają się też wtedy, gdy chcemy wstawić do pracy strony o różnej orientacji. Niemal każda praca magisterska zawiera rysunki, czy tabele, które nie mieszczą się na stronie o standardowej pionowej orientacji. Tworzenie osobnego dokumentu ze stronami o odmiennej orientacji jest kłopotliwe i niezbyt praktyczne. W takim przypadku problematyczne jest też stworzenie elektronicznej wersji pracy, która zawiera wszystkie strony.

Takiej sytuacji podział sekcje

Zdarza się też, że praca magisterska wymaga wstawienia na stronie rysunków z podpisem oraz dalszej części tekstu na tej samej stronie. I w tym przypadku podział na sekcje doskonale się sprawdza.